Činovi u oružanim snagama NDH

Činovi u oružanim snagama NDH obuhvaćaju činove Domobranstva (kopnene vojske, mornarice, zrakoplovstva, oklopnih postrojbi), Oružništva te Ustaške vojnice. Najvećim dijelom stvoreni su u svibnju 1941., odmah nakon obnove Hrvatskog domobranstva, iako su oružane postrojbe Ustaškog pokreta u emigraciji već ranije imale svoj sustav činova. U studenom 1944., ujedinjavanjem Domobranstva i Ustaške vojnice u Hrvatske oružane snage ukinut je sustav činova na laticama, a uveden ramenski. Istovremeno su činovi Ustaške vojnice službeno ukinuti, no pripadnici vojnice su i dalje nosili svoje stare uniforme i činove na rukavima.

Ustaška vojnica

uredi

Članovi Ustaškog pokreta u emigraciji su uveli časničke i dočasničke činove 30. ožujka 1934. g. Činovi su bili sljedeći: ratovođa, nadvojskovođa, vojskovođa, krilnik, pukovnik, četnik, satnik, nadporučnik, poručnik, zastavnik, časnički namjesnik, vodnik, dovodnik, rojnik, dorojnik, čarkar. Časnici su nosili činove na donjem a dočasnici na gornjem dijelu obaju rukava. Činovi su izmijenjeni 1. travnja 1941. u: ratovođa, vojskovođa, zbornik, krilnik, pukovnik, podpukovnik, bojnik, satnik, nadporučnik, poručnik, zastavnik, časnički namjesnik, stražarnik, vodnik, razvodnik, rojnik, ustaša. Nakon uspostave NDH i službenog formiranja Ustaške vojnice, u nju su uvedeni mnogi prvotni ustaški činovi, pa su od 21. lipnja 1941. činovi Ustaške vojnice bili sljedeći: krilnik, pukovnik, podpukovnik, bojnik, satnik, nadporučnik, poručnik, zastavnik, vodnik, dovodnik, rojnik, dorojnik, čarkar. Od lipnja 1941. časnici su nosili činove i na lijevoj strani kape. 3. kolovoza 1942. činovi su ponovno izmijenjeni te su ti ostali korišteni do kraja rata.

Oznake činova od 3. kolovoza 1942. godine:

Generali
krilnik
 
Časnici
pukovnik dopukovnik bojnik nadsatnik satnik nadporučnik poručnik zastavnik
 
 
 
 
 
 
 
 
Dočasnici
častnički namjestnik stožerni vodnik vodnik dovodnik rojnik
 
 
 
 
 
Vojnici
dorojnik vojničar
 
 

Domobranstvo

uredi

Početni činovi u Domobranstvu uvelike su se temeljili na austro-ugarskim vojnim činovima, tek je zvjedica na laticama zamijenjena trolistom. Jedina promjena u sustavu činova kopnene vojske bila je u studenom 1941., kad je promijenjeno ime čina podmaršala u general-poručnik. Zrakoplovstvo je do studenog 1941. označavalo činove samo laticama na reveru, a tada su uvedene i naramenice (epolete). Za razliku od njih, mornarica je prošla kroz najmanje četiri promjene naziva i sustava činova, dok konačno 1944. nisu uvedene oznake činova slične onima njemačke Kriegsmarine.

Zrakoplovstvo Kopnena vojska Oklopne postrojbe Mornarica (1941. – 1944.)
Epolete Latice Čin Latice Čin Epolete Latice Čin Epolete Rukav Čin
Generali
    vojskovođa   vojskovođa / /
    general zrakoplovstva   general pješaštva
general topništva
general konjaništva
/ /
    general-poručnik
(podmaršal)
  general-poručnik
(podmaršal)
    general-poručnik admiral
    general   general     general doadmiral (komodor)
Stožerni časnici
    pukovnik
(pomoćne postrojbe)
  pukovnik     pukovnik kapetan bojnog broda
    podpukovnik
(medicinsko osoblje)
  podpukovnik     podpukovnik kapetan fregate
    bojnik
(zrakoplovac)
  bojnik     bojnik kapetan korvete
Nadčasnici
    nadsatnik
(pomoćne postrojbe)
  nadsatnik     nadsatnik /
    satnik
(zrakoplovac)
  satnik
(inženjerske postrojbe)[Radi li se o opkoparima?]
    satnik poručnik bojnog broda
    natporučnik
(opskrba)
  natporučnik
(sanitet)[Ima li točan ondašnji naziv za "sanitet"?]
    nadporučnik poručnik fregate
    poručnik
(tehničko osoblje)
  poručnik
(željeznica)
    poručnik poručnik korvete
    zastavnik
(protuzrakolovac)
  zastavnik     zastavnik   pomorski zastavnik
Dočasnici
    časnički namjesnik
(pomoćne postrojbe)
  časnički namjesnik     častnički namjesnik časnički namjesnik
    stožerni narednik
(zrakoplovac)
  stožerni narednik
(oklopne postrojbe)
    stožerni narednik stožerni narednik
    narednik
(medicinsko osoblje)
  narednik
(dojavne postrojbe)
    narednik narednik
    vodnik
(opskrba)
  vodnik
(sanitet)
    vodnik vodnik
Momčad
    razvodnik
(zrakoplovac)
  razvodnik
(inženjerske trupe)
    razvodnik razvodnik
    desetnik
(tehničko osoblje)
  desetnik     desetnik   desetnik
    zrakoplovac
protuzrakoplovac
  domobran
(topništvo)
    momak   mornar

Hrvatske oružane snage

uredi

Nakon ujedinjavanja domobranstva i ustaške vojnice u jedinstvene hrvatske oružane snage 20. studenog 1944., prešlo se formalno na novi, ramenski sustav činova. No, kako je rat bio u završnoj fazi te je svega nedostajalo, zavladao je kaos što se tiče oznaka činova i odora. Ovi činovi bili su de facto u uporabi od siječnja do svibnja 1945.

Generali
general pukovnik general poručnik general
 
 
 
Časnici
pukovnik podpukovnik bojnik nadsatnik satnik Nadporučnik poručnik zastavnik
 
 
 
 
 
 
 
 
Dočasnici
častnički namjestnik stožerni stražnik stražnik vodnik rojnik
 
 
 
 
 
Vojnici
dorojnik strielac vojnik
 
 
 

Literatura

uredi
  • Krunoslav Mikulan, Siniša Pogačić, Hrvatske oružane snage 1941. – 1945., Zagreb, 1999.
 
Logotip Zajedničkog poslužitelja
Zajednički poslužitelj ima još gradiva o temi Činovi u oružanim snagama NDH