Čorkova uvala

Čorkova uvala prašuma je bukve i jele na području NP Plitvička jezera koja se prostire na 80 ha. Smatra se prašumom zato što se u njoj nikada nije gospodarilo. Nalazi se na nadmorskoj visini od 840 metara.

Postoje ovakvi objekti i u okvirima formalno zaštićenih objekata prirode.

Sama prašuma Čorkova uvala prostire se na površini od 80 ha i predstavlja jedan značajan objekt koji obuhvaća sve stadije razvoja iskonske šume ovog područja sa naglašenom optimalnom fazom razvoja. To pretpostavlja da ćemo u sljedećim desetljećima i stoljećima pratiti njenu prirodnu degradaciju i propadanje da bi se ponovo vratila svom prirodnom optimumu.

IzvorUredi

Sven D. Jelaska: Florističke i ekološke značajke bukovo-jelovih prašuma u Hrvatskoj