Čukotsko more

Čukotsko more (ruski:Чукотское море) je rubno more Arktičkog oceana. Omeđeno je na zapadu prolazom De Long i otokom Wrangel, na istoku seže do Point Barrowa na Aljasci, iza kojeg se proteže Beaufortovo more. Beringov prolaz je južna granica i poveznica sa Beringovim morem u Tihom oceanu.

Karta Čukotskog mora.

More ima površinu od 595,000 km² (230,000 mi²) i moguće je njime ploviti oko 4 mjeseca godišnje.

More je dobilo naziv prema narodu Čukči, koji obitava na obalama mora i na Čukotskom poluotoku.