Čunasta kost (stopalo)

Čunasta kost (lat. os naviculare) je kost nožja koja ima oblik čuna i nalazi se između gležanjske kosti i triju klinastih kosti.

Prednja strana čunaste kosti
Stražnja strana čunaste kosti

Prednja strana čunaste kosti sadrži zglobne ploštine za:

Lateralna strana sadrži zglobnu ploštinu za kockastu kost (lat. os cuboideum). Stražnja strana čunaste kosti sadrži zglobnu ploštinu za gležanjsku kost.

Na čunastoj kosti, prema tabanu nalazi se izbočina tuberositas ossis navicularis (lat.).

Čunastu kost u stopalu, treba ralikovati od čunaste kosti u šaci (lat. os scaphoideum).