Šćakavizam

(Preusmjereno s Šćakavski)

Šćakavizam je naziv za promjenu praslavenske suglasničke skupine *št' u šć. Redovito se spominje uz štakavizam. Riječ je o zapadnoštokavskoj jezičnoj inovaciji.[1] Pretpostavlja se kako se ova promjena provela već u razdoblju 7. i 8. st., odnosno prije formiranja narječja, u mlađem općeslavenskom razdoblju[1], odnosno pri samom kraju općeslavenskog razdoblja.[2] U isto vrijeme došlo je do promjene praslavenskih jotiranih dentala *t' i *d' i suglasničke skupine *žd'.[1]

Primjeri šćakavizma su u riječima gušćer, ognjišće, išćete, rašćika.[1]

Razvoj praslavenske suglasničke skupine *št' uredi

Razvoj praslavenske suglasničke skupine *št'[1]
praslavenski čakavska protojedinica kajkavska protojedinica zapadnoštokavska protojedinica istočnoštokavska protojedinica
*št' št' (ognjišt'e, išt'ete), ś šč (ognjišče, iščete) šć (ognjišće, išćete) št (ognjište, ištete)

Šćakavski ostvaraj u tablici je prikazan podebljano. Čakavski ostvaraj št' i kajkavski ostvaraj šč ne ubrajaju se šćakavske.

Rasprostranjenost šćakavizma uredi

Šćakavizam se u razdoblju prije migracija u 16. st. razvio na prostoru štokavskih govora u Slavoniji i Baranji, u Bosni, u Hercegovini zapadno od Mostara, u južnoj Hrvatskoj i dubrovačkom području.[3] Jezična slika se uvelike mijenja migracijama i govornici šćakavskih i štakavskih govora se pomiču prema sjeverozapadu. Govore koji danas čuvaju šćakavski ostvaraj praslavenskog *št' nazivamo šćakavskim govorima.

 
Predmigracijska raspostranjenost čakavskog, štokavskog i kajkavskog narječja (do 16.st.).[3] Prostor obuhvaćen šćakavizmom obojan je tamnozelenom bojom.

Vidi još uredi

Izvori uredi

  1. a b c d e Iva Lukežić: Zajednička povijest hrvatskih narječja 1. Fonologija, Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet u Rijeci, Katedra čakavskoga sabora Grobnišćine, Zagreb - Rijeka - Čavle, 2012.
  2. Georg Holzer: Glasovni razvoj hrvatskoga jezika. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2011.
  3. a b Josip Lisac, Hrvatska dijalektologija 1 - Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski govori torlačkog narječja, Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2003.