Šetnja (teorija grafova)

Šetnja, pojam iz teorije grafova. Njome se naziva alternirajući niz vrhova i bridova.[1]

Graf je u gruboj definiciji skup objekata: vrhova, točaka ili čvorova koje povezuju bridovi odnosno crte (linije). Brid spaja dva čvora i to je odnos koji definira graf. Ako vrhove povezuje brid, grafove se prikazuje crtanjem točaka za svaki vrh i povlačenjem luka između dvaju vrhova.[1]

Niz u šetnji počinje i završava vrhom. Svaki vrh iz šetnje incidentan je prethodećem mu bridu i bridu koji mu slijedi u tom nizu. Vrh prethodeći bridu i vrh koji slijedi taj brid krajnji su vrhovi tog brida. Šetnja od vrha do vrha duljine je i u grafu G i čini ju niz o i bridova .[1]

Obično se šetnju označava s .[1]

Kad su prvi i zadnji vrh jednaki, šetnja je zatvorena.[1] Ako su prvi i zadnji vrh različiti, šetnja je otvorena. Ako u ovoj vrsti šetnje nema ponavljanja vrhova pa prema tome ni bridova, zovemo je put.[1]

Izvori

uredi
  1. a b c d e f math.e, hrvatski matematički elektronički časopis Maja Fošner i Tomaž Kramberger: Teorija grafova i logistika br. 14, ISSN ISSN 1334-6083 (pristupljeno 23. prosinca 2019.)