Širina vozila

Širina vozila je ukupna širina vozila mjerena između dviju nasuprotnih nepokretnih bočnih točaka vozila. U širinu vozila se ne uzimaju u obzir podesivi dijelovi vozila kao što su bočni retrovizori. Izražava se u milimetrima.