Šujica (rijeka)

rijeka u Bosni i Hercegovini
Za druga značenja, pogledajte Šujica.

Šujica (rabi se i naziv Šuica) je rijeka ponornica koja teče kroz Šujičko i Duvanjsko polje, od sjevera prema jugu.

Šujica
Kanjon rijeke Šujice kod naselja Mokronoga
Duljina 48,5 km
Površina porječja 730 km2
Izvor Prijevoj Malovan, Bosna i Hercegovina
Države Bosna i Hercegovina
Slijev jadranski

Izvire na samom sjevernom rubu Duvanjskog polja, ispod prijevoja Malovan, te teče kroz naselje Šujicu i dalje prema jugu, gdje i ponire, u naselju Kovači.