Šumarski list je znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskoga društva (Journal of Forestry Society of Croatia).

Vladoj Köreskönyi (1845.1876.), županijski nadšumar, prvi tajnik Hrvatsko slavonskog šumarskog društva 1876. godine, urednik prvog broja Šumarskog lista.

Prvi je puta izašao 1. siječnja 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana. Prisutnost vlastitog časopisa u hrvatskoj šumarskoj struci, neizmjerno je važno za razvoj šumarstva i za razvoj prerade drva u Hrvatskoj. Šumarski list zamišljen je na početku kao staleški, društveni, stručni i razvojno-znanstveni časopis, sa zadaćom da redovito izvješćuje o zbivanjima u vlastitoj udruzi te daje informacije o šumarstvu u našoj zemlji i svijetu. Glasilo je do danas zadržalo dogovoreni ustroj uz znatno povećanje stručnih i znanstvenih napisa i tiskano je do sada u preko 1000 svazaka, uz suradnju 1650 autora.

U više navrata Šumarski list je mijenjao i izgled. U prve četiri godine tiska se dvojezično - hrvatski i njemački, a od petoga godišta samo na hrvatskome jeziku. Za vrijeme prve Jugoslavije tiska se izmjenično latinicom i ćirilicom, ali je svega nekoliko brojeva tiskano ćirilicom. Značajno obilježje časopisa je njegovo neprekidno izlaženje. Ono nije nikada prekinuto, ni za Prvog ni za Drugoga svjetskog rata, a niti za Hrvate u politički teškim danima u doba Austro-Ugarske Monarhije te kraljevske i komunističke Jugoslavije.

U razdoblju od 1846. do 1876. godine, dakle od osnivanja Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva do prvoga broja Šumarskoga lista, šumarski pisci u Hrvatskoj javljaju se u časopisu Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva "List mesečni", a kasnije u šumarskome godišnjaku Trudovi.

Godišnjak Trudovi prvijenac je hrvatskoga stručnog pa i staleškog tiska. Tek 1876. počinje izlaziti "Liječnički viestnik", a već početkom sljedeće 1877. godine, izlazi prvi broj Šumarskog lista. Prema Društvenim pravilima list uređuje Upravljajući odbor, a u zbilji ga uređuje društveni tajnik. Tako je i prvi broj uredio i za tisak pripremio tajnik Vladoj Köröškenyi, koji nažalost prvi broj Šumarskog lista nije vidio jer je obolio i umro 2. prosinca 1876. godine. Naslijedio ga je Mijo Vrbanić, koji je obavljao uredničku dužnost do 1880. godine. Jedan od kasnijih urednika, bio je i Josip Kozarac.

Šumarski list je vrlo ažuran u praćenju društvenih zbivanja udruge. Bilježi se svaka skupština, svi sastanci upravnih odbora i drugi stručni društveni skupovi. Skupština se, u pravilu, sastoji iz dva dijela - društvenoga i stručnog. Stručni je dio posvećen aktualnoj problematici struke, a predavači su poznati stručnjaci bilo iz šumarske prakse ili pak profesori Križevačkoga šumarskog učilišta, a kasnije Kraljevske šumarske akademije i Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Početkom 2008. godine pokrenuto je i web izdanje časopisa, a krajem iste godine završena je digitalizacija časopisa i cijelo izdanje od 1877. godine pa do posljednjeg izašlog broja dostupno je u punom obimu na webu.

Impresum:
ISSN No.: 0373-1332
UDC 630* (05):»54-02«/061.2
Naklada: 1650
Izdavač: Hrvatsko šumarsko društvo
Glavni urednik: prof.dr. Josip Margaletić
Tehnički urednik: Hranislav Jakovac

Vanjske poveznice

uredi