Željeznička pruga Beli Manastir – Osijek

DG – Beli Manastir – Osijek
prema Viljanu
granica s Mađarskom
Beli Manastir
Čeminac
Darda
Drava
Remiza (linija 1)
Osijek Dravski most
prema Dalju
Osijek (linija 2)
linija 2
prema Vinkovcima i Đakovu
prema Varaždinu