Željeznička pruga Dugo Selo – Novska

Željeznička pruga Dugo Selo – Novska (službeno: Željeznička pruga M103) je 83,405 km duga pruga koja povezuje Dugo Selo koje istočno od Zagreba i Novsku koja se nadovezuje na prugu Novska – Tovarnik prema Beogradu.


Dugo Selo – Novska
Željeznička pruga M103
Datoteka
Datoteka
Kolodvor u Novskoj
Opće informacije
Kategorija Glavna željeznička pruga
Dio sistema Paneuropski prometni koridor Vb
Paneuropski koridor X
Država Hrvatska
Upravitelj Hrvatske željeznice
Tehnički podatci
Broj kolosijeka 2
Dužina pruge 83,4 km
Voltaža 25kV 50Hz AC
Maksimalna brzina 60 – 80 km/h
Širina pruge 1435 mm
Dugo Selo – Novska
prema Zagrebu
Dugo Selo
prema Koprivnici
Ostrna
Prečec
Prečec stajalište
Lonja
Ivanić-Grad
Deanovec
Širinec
Novoselec
Česma
Ludina
Popovača
Voloder
Moslavačka Gračenica
Repušnica
Kutina
Petrokemija
Ilova
Ilova
Banova Jaruga
prema Bjelovaru
prema Daruvaru
Pakra
Lipovljani
Subocka
Stara Subocka
prema Sisku
Novska
prema Vinkovcima

Pruga slijedi tok rijeke Save. Sastavni je dio Paneuropskog koridora X koji ide od Salzburga i Ljubljane prema Skoplju i Solunu.