Željeznička pruga Karlovac – Kamanje – DG

Željeznička pruga Karlovac – Kamanje je jednokolosječna neelektificirana pruga za lokalni promet u dolini rijeke Kupe od Karlovca do Kamanja. Pruga se dalje nastavlja na slovensku mrežu pruga, na prugu Ljubljana – Metlika.

Karlovac – Kamanje
Duljina pruge:29,4 km
Širina pruge:standardna (1435mm)
prema Rijeci
Karlovac
prema Zagrebu
A1
Kanal KupaKupa
Mahično
Zorkovac
Kupa
Ozalj
Zaluka
Kamanje
Brlog Grad
Bubnjarci
Državna Granica Hrvatske i Slovenije na rijeci Kupi
Rosalnice
prema Ljubljani
Željeznička pruga i tunel ispod dvorca u Ozlju

Pruga je izgrađena 1913. godine. Pruga je u lošem stanju pa je ograničenje brzine na njoj 50 km/h. Dnevno putuju dva vlaka do Metlike. Trenutno, na toj relaciji, voze "Šveđani", vlakovi serije 7122.

Logotip Zajedničkog poslužitelja
Logotip Zajedničkog poslužitelja
Zajednički poslužitelj ima još gradiva o temi Željeznička pruga Karlovac–Ljubljana