Željeznička pruga Viljan – Madžarboja

Pruga Viljan-Madžarboja
Duljina pruge:13 km
Širina pruge:standardna (1435mm)
BSicon BHF.svg Pečuh
BSicon STR.svg
BSicon BHF.svg 34 Viljan
BSicon BHF.svg 40 Madžarboja
BSicon GRENZE.svg 47
BSicon BHF.svg Beli Manastir
BSicon STR.svg
BSicon BHF.svg Osijek

Željeznička pruga Pečuh-Mohač je željeznička prometna linija Mađarskih državnih željeznica (MÁV-a) br. 66. Prolazi područjem Baranje.

Dužina dionice je 13 km, a širina tračnica je 1435 mm.

Ograničenje brzine na ovoj pruzi je 80 km/h.