Otvori glavni izbornik
Žičara u La Grave, Francuska

Žičara je vrsta prijevoznog sredstva s kabinama ili otvorenim sjedalima koje vuku žičani konopci.

Žičare, u širem smislu, prema tehnološkim značajkama dijele se na:[1]

  • uspinjače - žičara kod koje se vozila vuku pomoću jednog ili više užeta po posebno uređenoj trasi, a vozila se kreću na kotačima različitih izvedbi koja su prilagođena trasi;
  • viseće žičare - žičara kod koje su vozila ovješena o jedno ili više užadi. Pojam viseće žičare neovisan je o načinu pomicanja užadi, funkcije užadi, načina priključivanja vozila na uže i vrsti vozila, a prema tipu vozila dijeli se na kabinske žičare i sedežnice. Viseća žičara dijeli se na žičare s povratnim tokom i žičare s kružnim tokom. Žičara s kružnim tokom je žičara kod koje se vozila kreću na način da se pomiču uvijek u istom smjeru duž svoje trase. Pričvršćivanje vozila na uže može se izvesti pomoću trajnih ili odvojivih stezaljki. Žičara s povratnim tokom je žičara kod koje se vozila između postaja kreću na način da se pomiču naprijed i nazad. Ove su žičare obično opremljene s dva zatvorena vozila ili grupama vozila trajno spojenih za vučno uže;
  • vučnice - žičara koja vuče u pravilu skijaše koristeći vučne uređaje po vučnoj trasi. Pričvršćivanje vučnice na uže može se izvesti pomoću trajnih ili odvojivih stezaljki. Vučnice se dijele na fiksne vučnice koje su trajno postavljene na nekoj lokaciji ili privremeno postavljene vučnice s nisko vođenim užetom.

Pod žičarama u užem smislu uglavnom se podrazumijevaju viseće žičare, a ponekad i vučnice.

IzvoriUredi

Vanjske povezniceUredi

  • žičara. Hrvatska tehnička enciklopedija - portal hrvatske tehničke baštine