Židovske svetkovine

Židovske svetkovine su najvažniji događaji židovskog naroda jer ih podsjećaju na spasonosna Božja djelovanja u povijesti.

  • Blagdan sedmica - žetvena svečanost koja se održava 50 dana nakon Pashe. Naziva se još i Pedesetnicom. Tom svetkovinom Židovi se zahvaljuju Bogu za žetvu i Sinajski savez.
  • Roš hašana - novogodišnji blagdan. Slavi se 1. tišrija. Oglašava se puhanjem u šofar (rog). To je dan preispitivanja svih ljudi pred Bogom. Time počinje doba osvješćivanja i kajanja koje završava velikim Danom pomirenja.
  • Jom kipur - veliki Dan pomirenja koji se obilježava 10. tišrija. Tog se dana Boga moli za oprost grijeha tako da Mu se žrtvuje jarac.
  • Sukoth - blagdan sjenicâ koji počinje 15. tišrija. Na taj dan Židovi sedam dana žive u sjenicama kako bi se prisjetili putovanja pustinjom. S tom svetkovinom povezuje se zahvala za žetvu i molitva za kišu.
  • Hanuka - blagdan posvećenja Hrama. Počinje 24. kisleva i traje osam dana. Tih se dana Židovi prisjećaju oslobođenja Židova u makabejskom ustanku i na čišćenje i posvećenje oskvrnjenog hrama. Svakog se dana pali nova svijeća na hanuka-svijećnjaku s osam krakova.
  • Purim - slavi se 14. adara u znak sjećanja na Esterino spašavanje Židova.