Otvori glavni izbornik

Županije Federacije Bosne i Hercegovine

Županije Federacije Bosne i Hercegovine

Županije Federacije Bosne i Hercegovine su federalne jedinice-države članice Federacije BiH osnovane Zakonom o federalnim jedinicama (županijama) 1996.

Svaki od entiteta ima vlastitu zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast. U Federaciji Bosne i Hercegovine, znatan dio nadležnosti entiteta prenesen je na županijsku vlast. Svaka županija ima vlastitu zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast. Županije posjeduju ustav, skupstinu, vladu, simbole, te im pripada niz iskljucivih nadležnosti (policija, obrazovanje, korištenje prirodnih resursa, prostorna i stambena politika, kultura), dok su neke nadležnosti podijeljene s Federacijom (zdravstvo, socijalna zaštita, promet).

Župan je bio najviši nositelj izvršne vlasti županijama Federacije BiH od njihovog osnivanja 1996., do ukidanja dužnosti 2002.

PovijestUredi

ŽupanijeUredi

Grb Br. Kratica Hrvatski naziv Bošnjački naziv Sjedište Stanovništvo
(Popis 2013.)
Površina (km2) Gustoća
naseljenosti
Općine
  1 USŽ Unsko-sanska županija Unsko-sanski kanton Bihać 299.343 4.125,0 69.8 8
  2 ŽP Županija Posavska Posavski kanton Orašje 48.089 324,6 124,8 3
  3 Tuzlanska županija
Županija Soli Tuzla
Tuzlanski kanton Tuzla 477.278 2.649,0 187,9 13
  4 ZDŽ Zeničko-dobojska županija Zeničko-dobojski kanton Zenica 385.067 3.334,3 119,9 12
  5 BPŽ Bosansko-podrinjska županija Goražde Bosansko-podrinjski kanton Goražde Goražde 25.336 504,6 65,8 3
  6 ŽSB Županija Središnja Bosna Srednjobosanski kanton Travnik 273.149 3.189,0 80,2 12
  7 HNŽ Hercegovačko-neretvanska županija Hercegovačko-neretvanski kanton Mostar 236.278 4.401,0 51,5 9
  8 ŽZH Županija Zapadnohercegovačka Zapadnohercegovački kanton Široki Brijeg 97.893 1.362,2 60,1 4
  9 Sarajevska županija
Vrhbosanska županija
Kanton Sarajevo Sarajevo 438.443 1.276,9 329,9 9
  10 HBŽ Hercegbosanska županija Kanton 10. Livanjski kanton Livno 90.727 4.934,9 16,5 6
  FBiH Federacija Bosne i Hercegovine Federacija Bosne i Hercegovine Sarajevo 2.371.603 26.110,0 89,1 79


  Nedovršeni članak Županije Federacije Bosne i Hercegovine koji govori o zemljopisu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.