43. istarska divizija NOVJ-a

43. istarska divizija NOVJ-a formirana je 29. kolovoza 1944. godine Čabru, Gorski kotar. Prvi zapovjednik divizije bio je Savo Vukelić, a politički komesar Josip Joža Skočilić.

U sastav divizije ušle su Prva, Druga i Treća istarska brigada. U trenutku osnivanja, imala je 3 392 borca. U sastavu Prve brigade djelovao je talijanski bataljun „Pino Budicin“. Od studenog 1944. godine, u sastav divizije ušao je artiljerijski divizion.

Operativna područja divizije, osim Istre, bila su Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Pokuplje do Karlovca, a u ožujku 1945. i područje Žumberka. Divizija, kao postrojba Jedanaestog korpusa NOVJ-a, ušla je 2. ožujka 1945. u sastav Četvrte armije JA.

Tijekom završnih operacija za oslobođenje, operirala je u pozadini neprijateljskih linija, napadajući njihova uporišta i komunikacije. Ukidanjem Jedanaestog korpusa došla je pod izravno zapovjedništvo Četvrte armije. Nakon 24. travnja 1945. godine, njezine su postrojbe počele ulaziti na teritorij Istre.

Prva je brigada u noći između 29. i 30. travnja zauzela neprijateljska uporišta Mrakovščinu i Materiju, a 5. svibnja opkolila je Pazin. Druga se brigada 28. travnja 1945. nalazila zapadno od linije PostojnaRakek, a 5. svibnja zajedno s Trećom brigadom vodila je manje borbe na liniji TopolovecPomjan. Treća je brigada u noći između 19. i 20. travnja prešla ratište na liniji MlakaRijeka, a sljedeće noći i prugu Trst–Rijeka, te jednim dijelom svojih snaga osiguravala postrojbe Devete divizije, a drugim djelovala na području BuzetBujeKopar.

Literatura uredi

  • Vojna enciklopedija (knjiga druga). Beograd 1978. godina.

Vanjske poveznice uredi