Ašur-nadin-apli

Ašur-nadin-apli, nazvan po bogu Ašuru, bio je asirski kralj, sin kralja Tukulti-Ninurte I. Imao je dvojicu braće - Ašur-nasir-pala i Enlil-kuduri-usura. Naslijedio ga je nećak Ašur-nirari III.

Dodaj infookvir "monarh".
(Primjeri uporabe predloška)
Ašur-nadin-apli
Titula kralj Asirije
Prethodnik Tukulti-Ninurta I.
Nasljednik Ašur-nirari III.
Roditelji Tukulti-Ninurta I.
Rođaci Ašur-nasir-pal (brat)
Enlil-kuduri-usur (brat)
Portal o životopisima