ANSI (American National Standards Institute - Američki nacionalni institut za standarde) je ne profitna organizacija u SAD-u koja se bavi razvojem i održavanjem volonterskih standarda za produkte, servise, sisteme i osoblje. ANSI također koordinira standarde u SAD-u sa drugim svjetskim standardima.