Abad I.

Abad I. (Abu al-Qasim Muhammad ibn Abbad, umro 1042.) јe bio prvi maurski kralj u Sevilli. Vladao je od 1023. do 1042. godine. Bio je osnivač dinastije Аbadida i prvi nezavisni muslimanski vladar Seville u Španjolskoj.

Dodaj infookvir "monarh".
(Primjeri uporabe predloška)

LiteraturaUredi

  • Мala enciklopedija Prosveta - Оpća enciklopedija (А-Lj). Izdavač: "Prosveta", Beograd 1959.