Advanced Graphics Architecture

Advanced Graphics Architecture je ime za grafički čipset za treću generaciju Amiga računala, koji je prvi put bio ugrađen u računalo Amiga 4000 koje je bilo lansirano na tržište 1992.