Akšam namaz

Akšam-namaz (ar. al-Maghrib - المغرب), je jedan od 5 dnevnih namaza u islamu koji se sastoji iz 5 rekata - 3 rekata farza i 2 rekata sunneta. Za razliku od drugih namaza, u akšam-namazu se farz klanja prije sunneta. U 5 dnevnih namaza akšam je 2. najkraći poslije sabah namaza. Kao što je navedeno u Kur'anu, Sudnji Dan će biti u petak, u vrijeme akšam namaza.

Vrijeme

Akšam-namaz se obavlja od završetka ikindija-namaza, tj. onoga trenutka kada sunce zađe, sve do jacija-namaza.

Farz (Akšam)

Akšamski farz se sastoji iz tri rekata.

Prvi rekat - Subhaneke, Euza-Bismilla, Fatiha i sura po našoj želji.

Drugi rekat - Bismilla, Fatiha i sura po našoj želji.

<prvo sjedenje>

Ettehijjatu

Treći rekat - Bismilla, Fatiha

<drugo sjedenje>

Ettehijjatu, Salavati, dove i selam.


Sunnet (Akšam)

Sunnet se sastoji iz dva rekata. Obavlja se kao farz, bez trećeg rekata i prvog sjedenja.

Prvi rekat - Subhaneke, Euza-Bismilla, Fatiha i sura po našoj želji.

Drugi rekat - Bismilla, Fatiha i sura po našoj želji.

<prvo sjedenje>

Ettehijjatu, Salavati, dove i selam.


U džematu, hodža tj. predvodilac akšam-namaza, u farzu na prvome rekatu naglas uči Fatihu i suru, kao i na drugome. Treći rekat svi uče sami u sebi.