Akrocentrični kromosom

Akrocentrični kromosom je onaj kromosm kod kojega se centromera nalazi sasvim blizu jednog kraja kromosoma tako da dijeli kromosom na sasvim kratak p krak i mnogo dulji q krak.

Akrocentrični kromosomi u kariotipu čovjeka su:

Muškarac, zbog prisutnosti Y kromosoma, ima neparan broj (11) akrocentričnih kromosoma u stanicama, dok žena ima paran broj (10).


Nedovršeni članak Akrocentrični kromosom koji govori o biologiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.