Akroterij (prema grčkoj riječi „akroterion“, što znači vrh, glavica) je naziv za kiparski oblikovani samostalni ukras smješten na vrhu i na oba kraja zabata grčkoga hrama.

Akroteriji na zapadnom zabatu Akademije u Ateni

Ovi ukrasi su često bili izrađeni od terakote, te stoga zbog svoje lomljivosti uglavnom nisu sačuvani. Ipak, poznato je primjerice da su akroterije imali Afajin hram u Egini, Partenon, Trajanov hram u Pergamu i dr.

Kip božice Nike koji je služio kao akroterij, s južnog obronka Akropole u Ateni, terakota, 1. – 3. st.

U početku akroteriji prikazuju simboličke motive (npr. liru), pa palmete, akantusovo lišće, a na koncu i figure različitih mitoloških životinja i božanstava (sfinga, grifon, Gorgona, Nike).

Akroterij se često primjenjuje i kod manjih spomenika – npr. stela i sarkofaga.

Ovaj dekorativni motiv je iz grčke prešao u rimsku umjetnost, a nerijetko ga nalazimo i kasnije, u umjetnosti i arhitekturi koja se oslanja na klasične obrasce.


Literatura uredi

  • Batušić, Slavko: Akroterij, Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 1, Zagreb, 1959., str. 28


 
Logotip Zajedničkog poslužitelja
Zajednički poslužitelj ima još gradiva o temi Akroterij