Aleviti

islamska skupina u Turskoj

Aleviti su islamska skupina nastanjena prvenstveno u Turskoj. Računa se da su oko 25% stanovništva Turske (27 mil.) (Alevi Kurdi)

Zulfiqar with inscription.png

Njihovo učenje leži najbliže Šijitima, između velikih muslimanskih grupacija, ali s gnostičkim elementima, i koji daju veliko značenje Ali ibn Abi Talibu. Aleviti vode podrijetlo od proroka Muhameda preko Ali ibn Abi Taliba i Fatime Zahra.