Ambivalentnost

Ambivalentnost ili ambivalencija (lat. ambo „obje“ i valere „vrijediti“) na području psihologije, psihoanalize, psihoterapije ili psihjatrije označava istovremeno postojanje sasvim suprotnih osjećaja ili stavova u odnosu na neku situaciju, osobu, ideju ili predmet kod jedne osobe . Ambivalentnost je jedna vrsta unutarnjeg sukoba.

Izraz je skovao Eugen Bleuler (1857. – 1939.).

U retorici se rabi izraz oksimoron.