Amir Kapetanović

Amir Kapetanović (Pakrac, 1975.), hrvatski filolog, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju i redoviti profesor, član suradnik HAZU od 2016. godine.[1]

Životopis

uredi

Rođen je 1975. u Pakracu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je hrvatski jezik i književnost 1997. godine. Od 1998. radi na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu kao znanstveni novak na projektu akademika Josipa Vončine Tekstologija hrvatske pisane baštine i posvećuje se primarnim filološkim (tekstološkim) istraživanjima te proučavanju povijesti hrvatskoga jezika 16. – 20. stoljeća. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pohađao je poslijediplomski studij i 2001. obranio magistarski rad Jezičnostilski mozaik i nova tekstološka obrada Mišterija vele lipa i slavna (1556.). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranio je 2004. doktorsku disertaciju Arhaizmi u hrvatskom jeziku. Autor je četrdesetak znanstvenih radova. Priredio je samostalno ili sa suradnicima dva kritička izdanja, oba nagrađena (Književna djela N. Nalješkovića i Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo: pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku). U svojim znanstvenim i stručnim radovima kreće se od tradicionalnih jezičnopovijesnih analiza različitih tipova starohrvatskih i srednjohrvatskih tekstova do njihova opisa iz sociolingvističke, antropolingvističke i kognitivnolingvističke perspektive, od tekstološke obradbe i paleografske analize starih hrvatskih tekstova do njihova književnopovijesnoga opisa. Urednik je niza Starohrvatska vrela u sklopu institutske biblioteke Hrvatska jezična riznica.[1]

Izvori

uredi
  1. a b HAZU Novi članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti str. 19 (pristupljeno 6. travnja 2020.)
   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (http://info.hazu.hr/). Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
Dopusnica nije važeća!
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.