Antiklerikalizam

Antiklerikalizam (lat. anticlericalismus), stav određenih političkih i ideoloških snaga prema položaju i ulozi Crkve u državi i društvu.

Suprotnost stavovima koji se nazivaju klerikalizam, politički katolicizam, ultramontanizam i konfesionalizam. Radikalni antiklerikalizam traži isključenje religije i Crkve iz javnoga života te ograničenje vjerskoga djelovanja Crkve samo na crkveni prostor.

Umjereni antiklerikalizam nije protucrkven općenito, već je protiv utjecaja klera u nekim područjima javnoga života ili protiv načina na koji kler ostvaruje taj utjecaj.

Antiklerikalizam je u različitim oblicima službeni stav nekih liberalnih država Zapadne Europe i Latinske Amerike u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. Istodobno je prisutan i u hrvatskom političkom i društvenom životu te u književnosti i publicistici.

Povezani članci uredi

Izvori uredi


  Napomena: Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežne stranice Hrvatske enciklopedije
http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=3037
koji je klauzulom na stranici http://enciklopedija.lzmk.hr/o_portalu.aspx
označen slobodnom licencijom CC BY-SA 3.0

Dopusnica nije važeća!
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.