Antikodon

Antikodon je komplementarni kodon. Čini ga niz od triju nukleotida koji su komplementarni kodonu u glasničkoj RNK.[1]

Svaka molekula prijenosne RNK sadržava antikodon, a kad se odgovarajuće aminokiseline enzimski povežu s molekulama prijenosne RNK, genska uputa se prevodi (čita) na ribosomima.[1]

IzvoriUredi

  1. a b genski kôd. Hrvatska enciklopedija. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Pristupljeno 26. veljače 2015.