Aproksimanti su suglasnici koji su bliski samoglasnicima. U artikulaciji se glasovni trakt sužava, ali zrak još uvijek može strujati bez čujne turbulencije. Aproksimanti su otvoreniji od frikativa, a zatvoreniji od samoglasnika.

Načini tvorbe
zatvornik
zapornik
slivenici
tjesnačnik
sibilant
otvornik
nazal
dotačnik
vibrant
aproksimant
likvid
samoglasnik
polusamoglasnik
lateralna tvorba
Ova stranica sadrži fonetske simbole u zapisu IPA, koji se možda neće ispravno prikazati u nekim preglednicima (browserima).
uredi

Aproksimanti se dijele na centralne, lateralne (bočne) i koartikulirane.

Centralni uredi

Lateralni uredi

Koartikulirani s posebnim IPA simbolima uredi

U hrvatskom uredi

U standardnom hrvatskom postoje centralni aproksimanti [ʋ] i [j] te lateralni aproksimanti [l] i [ʎ].