Arhe je prapočelo, ono od čega sve nastaje. Pojam koji se često spominje kod Miletske škole koja je htijela otkriti od čega je nastao svijet (Parmenid, Anaksimen i Anaksimandar). Anaksimen je smatrao da sve nastaje od zraka, Parmenid od vode a Anaksimandar je govorio ja je počelo svijeta apeiron (nešto beskonačno i neizmjereno). Arhe predstavlja neki meta element, stvar, pratvar od koje sve nastaje i koja se sadržava u svemu.

Vanjske povezniceUredi