Ovo je glavno značenje pojma Azazel. Za druga značenja pogledajte Azazel (razdvojba).

Azazel (hebr. עזאזל, arap. عزازل) nadnaravno je biće iz židovske mitologije, demon koji ima sposobnost opsjedati, odnosno ući u ljudsko tijelo, ali i u životinjsko. Neki ga smatraju Sotoninim slugom.

Azazel (Pariz, 1825.)

Stari zavjet i židovska predaja uredi

Prema predajama i legendama, prije svog preobraženja u demona bio je obični religiozni čovjek koji je imao svoju obitelj i poštovao Boga. U par navrata mu Bog mu se obratio tražeći ga žrtvu. Dakako, to je bila kušnja, no kada mu je Bog, po njegovom mišljenju, "nepravedno" oduzeo i ženu i dijete, Azazel je prokleo Boga i odbio mu poslušnost. Pošto je obožavao svoju obitelj odlučio je oduzeti sebi život da bi ponovno mogao biti s njima, no za kaznu jer si je oduzeo život koji nije njegovo vlasništvo i pošto je prokleo Boga, bio je kažnjen da luta svijetom ni živ ni mrtav, uvijek između dva svijeta, u stanju vječne odvojenosti od svoje obitelji koja je bila na nebu. Na kraju se ispostavilo da mu nije Bog oduzeo obitelj, već Sotona kako bi ga odvratio od Boga i stavio na kušnju njegovu jaku vjeru. Time je pripao Sotoni i postao njegovim slugom.

Također, postoji predaja koja Azazela predstavlja kao predvodnika Seirima, kozjih demona i pustinjskih lutalica kojima su semitska plemena prinosila žrtve.[1] Prema drugim izvorima, Azazel je vođa anđela koji nikad ne počivaju, tzv. Promatrača, koji primjećuju promjene u svijetu, bilježe ih i o njima obavještavaju Boga. Ovi anđeli sišli su na Zemlju i miješali se sa smrtnim ženama, naučivši ih raznim čarolijama, botanici, vještinama ratovanja i ukrašavanja. Na taj način nastale su prve vještice. Kada je Bog saznao što rade, poslao je arkanđela Rafaela koji je sputao Azazelove ruke i noge i prikovao ga za šiljatu stijenu gdje će ostati u tami do Sudnjeg dana, kada će biti bačen u oganj u kojem će zauvijek nestati.[1][2]

U Levitskom zakoniku (Lev 16,8-10) spominje se Azazel:

Aron će baciti ždrijeb na oba jarca, jedan za Gospodina, drugi za Azazela. Onda će Aron donijeti jarca na kojeg je pao ždrijeb za Gospodina, i pripraviti ga kao žrtvu za grijeh. A jarca na kojeg je pao ždrijeb za Azazela, stavit će živa pred Gospodina, da na njemu izvrši pomirenje i da ga pošalje za Azazela u pustinju.

Knjiga proroka Henoka uredi

Na spomena Azazela može se naići u apokrifnoj Knjizi proroka Henoka (8,1-2):

Azaziel je, štoviše, podučio ljude izradi mačeva, noževa, štitova, oplećaka, izradi zrcala, uporabi boje, uljepšavanju obrva, uporabi svakovrsnog dragog i probranoga kamenja, i svim vrstama boja, te svijet bijaše izmijenjen. Bezbožnost se širila; bludničilo se posvuda; i oni su griješili i pokvarili se na sve načine.[3]

Bilješke uredi

  1. a b Knight, Thomas H., str. 87.
  2. Knjiga proroka Henoka, str. 62.
  3. Knjiga proroka Henoka, str. 59.

Literatura uredi