Bačkobunjevački hrvatski dijalekt

Riječ je o rubnim govorima govornika novoštokavske ikavice, Hrvata Bunjevaca na područjima uz granicu RH, u mađarskom (Bajski_trokut) i srpskom dijelu Bačke. Govori se prostiru na područjima uz srpsko-mađarsku granicu od Subotice do Dunava. Porijeklom su iz Hercegovine, ne sadrže šćakavsku izoglosu, te su vjerojatno iz unutrašnjosti oko Mostara (refleks [l] na kraju riječi je [o], a ne primorsko [a]).

Ovaj je članak dio niza o
štokavskom narječju hrvatskoga jezika

Osobine

Štokavski dijalekti:

Zapadnoštokavski dijalekti:

Prijelazni dijalekti:

hrvatski dijalekti i lokacija govora bačkih Bunjevaca