Banovine u Kraljevini Jugoslaviji

Banovine kraljevine Jugoslavije.

Od 1929. godine kraljevina Jugoslavija je bila podjeljena u devet banovina. Granice su namjerno bile drukčije od etničkih granica. Glavni grad Kraljevine Jugoslavije, Beograd, nije pripadao nijednoj banovini. 1939. godine, kao rezultat sporazuma Cvetković - Maček spajanjem Savske i Primorske banovine stvorena je Banovina Hrvatska.

  1. Dravska banovina (Ljubljana)
  2. Savska banovina (Zagreb)
  3. Vrbaska banovina (Banja Luka)
  4. Primorska banovina (Split)
  5. Drinska banovina (Sarajevo)
  6. Zetska banovina (Cetinje)
  7. Dunavska banovina (Novi Sad)
  8. Moravska banovina (Niš)
  9. Vardarska banovina (Skopje)