Baza

razdvojba na Wikimediji

Baza (lat. basis < grč. : ono po čemu se hoda, podloga, tlo, od glagola βαivew: hodati, ići). Temelj, osnova, osnovica, fundament, uporište, oslonac, podloga, podnožje. U prenesenom smislu: polazna točka ili sustav pretpostavki od kojih se polazi u zaključivanju.

Baza može značiti:

  • Baza (astronomija) je osnovica trokuta koji se koristi za mjerenje udaljenosti metodom paralakse. Dimenzije Zemlje rabe se kao baza za dnevnu paralaksu, dimenzije Zemljine staze oko Sunca za godišnju paralaksu.
  • Baza (elektronika) središnji od triju slojeva bipolarnog tranzistora (emiter-baza-kolektor) i naziv njegova izvoda. U prvim (točkastim) tranzistorima to je bio osnovni (bazni) sloj poluvodičkoga kristala (tranzistor).
  • Baza (matematika) je pojam s više značenja:
-baza logaritma,
-baza eksponencijalne funkcije,
-baza (linearna algebra) vektorskog prostora,
-baza tijela,
-a u geometriji je stranica na kojoj počiva lik (npr. baza trokuta).
  • Baza znanja (baza podataka ili baza informacija) je organizirana zbirka logički povezanih, pretražljivih i međusobno ovisnih podataka (informacija), pohranjena u nekom od računalno čitljivih medija.
  • Baza (geodezija) /ili bazis/ je stranica trokuta triangulacijske mreže.
  • Baza (graditeljstvo) je temelj ili podziđe građevine; kod stupa podnica, podnožje.
  • Baza (vojna terminologija) u strategijskom značenju, je područje na kopnu i (ili) moru koje se uređuje kao oslonac u izvođenju bojnih djelovanja (operacija). Može biti: kopnena, pomorska, zrakoplovna, raketna i logistička baza, a prema značenju, namjeni i jačini snaga strategijska ili taktička.
  • Baza u marksističkoj sociologiji i političkoj ekonomiji je materijalna, ekonomska osnovica određenog društva na koju se upire tzv. nadogradnja (pravo, politika, kultura i ideologija).
  • Baze (kemija), kemijski spoj koji reagira s protonskom kiselinom dajući vodu (i sol). Takvi su hidroksidi elektropozitivnih elemenata, uglavnom alkalijskih i zemnoalkalijskih kovina (natrij, kalij, kalcij i dr.) koji disocijacijom u vodenoj otopini daju hidroksidne ione (OH-).
Ovo je razdvojbena stranica.
Pomaže u orijentaciji tako da popisuje sve stranice koje dijele isti naslov. Ako Vas je poveznica iz nekoga članka poslala ovamo, možda biste željeli vratiti se i ispraviti ju da pokazuje izravno na željenu stranicu.

Izvor uredi