Ovo je članak o Indijancima. Za ostala značenja pogledajte članak Beaver (razdvojba).

Beaver (Dabrovi; ᑕᓀᖚ, Tsattine, Dunneza, Dane-zaa), pleme Athapaskan Indijanaca nastanjeno u 19. stoljeću u preriji južno od Peace Rivera i njenog gornjeg toka, kraj što se prostire istočno od Stjenjaka u Alberti i Britanskoj Kolumbiji, Kanada.

Beaver-žena i djeca pred tipijem, 1889, Kanada.

Beaveri čije ime znači 'Dabrovi' sami sebe zovu Dunne-za ili 'real people'. Ime Tsattine po kojemu su poznati došlo je od tsades "River of Beavers", ranije ime za Peace River. Porijeklom od Dabrova su Sekani, koji su migrirali u područje Stjenjaka i Sarsi koji su se priključili, odnosno ušli u savez s Blackfoot Indijancima. Rana populacija Dabrova iznosila je oko 900 duša, da bi im se broj 2000. popeo na 2,000 i 2005. na preko 2,100.

Danas su Beaveri nastanjeni u istim kanadskim provincijama na više lokacija po malenim rezervatima, podijeljeni na više bandi koje sebe nazivaju 'first nation', to su: Beaver First Nation Band (Alberta); ostali su u Britanskoj Kolumbiji: Prophet River First Nation, Blueberry River, Doig River First Nation, Halfway River First Nation, Heart Lake First Nation, Horse Lake i West Moberly First Nation.

Vanjske poveznice uredi