Bezvučni postalveolarni frikativ

IPA-broj 134
IPA-tekst ʃ
IPA-slika
HTML-entitet ʃ
X-SAMPA S
Kirshenbaum S
- Zvučni primjer Pomoć

Bezvučni postalveolarni frikativ ili bezvučni palatoalveolarni frikativ suglasnik je koji postoji u mnogim svjetskim jezicima, a u međunarodnoj fonetskoj abecedi za njega se koristi simbolom [ ʃ ].

Simbol <ʃ> kreirao je Isaac Pitman i ne treba ga brkati sa sličnim znakom za integral ∫. Alternativni je simbol kojim se koristi u starijoj literaturi š, s s kvačicom.

Glas postoji u standardnom hrvatskom i svim narječjima; standardni pravopis hrvatskog jezika koristi se simbolom š, (vidjeti slovo š).

Karakteristike su: