Dr. Bojan Pečnik je hrvatski astrofizičar.

Dr. Bojan Pečnik kao moderator u raspravi u sklopu foruma "Ljudski boravak u svemiru" (Dalmatinsko svemirsko ljeto, Split, 26. kolovoza 2007.)

Diplomirao je fiziku u Zagrebu 2001. godine. Doktorat je započeo na instututu Max Plancku za ekstraterestrijalnu fiziku u Münchenu, a završio na Astrofizičkom institutu Sveučilista u Jeni (Njemačka).

Područje istraživanja je teorija nastanka planetarnih sustava, te razvijanje numeričkih modela.

Član je društva znanost.org, u sklopu kojeg je uključen u razne projekte popularizacije znanosti: Nebo na poklon, Dalmatinsko svemirsko ljeto i drugi.