Boltižar Milovec

Boltižar (Baltazar) Milovec (Stanetinec, 7. kolovoza 1612.Zagreb, 17. siječnja 1678.) hrvatski katolički svećenik, isusovac, duhovni pisac.

Potvrđeni je zapis njegova imena: L Bolthisaru Millovczu.[1]

Rođen je u Međimurju kod štajerske granice. Bavio se je poviješću zagrebačkoga isusovačkoga kolegija. Školovao se i u Trnavi (danas Slovačka) Grazu i Beču. Prije je bio duhovni pastir gradišćanskih Hrvata u Šopronu. Potom se je vratio u Hrvatsku i živio u Varaždinu i Zagrebu. Bio je poznati propovjednik i govornik, prozvan Cicero Croaticus. Njegovi molitvenici pisani su u duhu katoličke obnove (protureformacija).

Milovec je opet izdao molitvenik Nikole Krajačevića Molitvene knyisicze (1657.) i molitvenik Nikole Dešića Ray dusse, kao Dvoi dussni kinch (1661.). Molitvenik Nikole Krajačevića (i ovo izdanje Milovca) je bio jako poznati u krugu štajerskih Slovenaca i u Slovenskoj okroglini (danas Prekomurje).

Djela uredi

  • Dushni vert (1664.)
  • Pobo'snozt vszakdasnya (anonimno, 1670.)
  • Pobo'sne molitve (anonimno, 1678.)

Izvori uredi

  1. Milovec, Baltazar (1661). Dvoi dussni kinch, jeden vernim sivim, k szrechnomu preminku na duhovni sztrosek, drugi vernim mertveh dussam na odkup iz vnogih pobosnih knyig szkupa szpravlyen po patru Bolthisaru Millovczu, redovniku Tovarustva Jesusseva. Vu Bechu: pri Mattheu Cosmeroviu stamparu.

Vanjske poveznice uredi