Bonton (fr. bon ton 'dobar način') knjiga je ili kodeks ponašanja kojeg bi se trebao pridržavati svaki pripadnik društva. Bontoni nas uče kako se treba ponašati, izražavati, izgledati, komunicirati, gestikulirati i tako dalje u gotovo svakoj situaciji. Bonton najstrože osuđuje vrijeđanje, psovanje i fizičko obračunavanje. Postoje i specijalizirani bontoni čiji je sadržaj usmjeren na pojedinu situaciju, npr. Bonton u restoranu ili Bonton u kazalištu. Međutim, pravila ponašanja nisu u svim regijama svijeta ista, stoga nisu ni svi bontoni isti.

Osobe koje ne poznaju bonton, ili ga se ne pridržavaju, nisu prihvaćene u svim društvima te se smatraju nepristojnima i loše odgojenima.

Opće obrazovanje uredi

Danas društvo postaje sve obrazovanije, što je utjecalo i na bonton. Od osobe se u obrazovanom društvu očekuje više od lijepog ponašanja - očekuje se opća kultura. To podrazumijeva osnovno obrazovanje, te poznavanje informacija, zanimljivosti i činjenica iz opće i popularne kulture.

Učenje uredi

Svaka osoba zna barem najopćenitije osnove bontona. To se uči prilikom odrastanja, i podrazumijeva se kao dio odgajanja djeteta. Djeca se uče ponašanju prilikom objedovanja, komuniciranja s odraslima, druženja s vršnjacima.

Osobe koje smatraju da nisu usvojile osnove bontona, ili svoje znanje žele proširiti, čitaju knjige bontona. Najpoznatiji bonton na hrvatskom jeziku je Suvremeni bonton Eduarda i Amalije Osredečki. U nekim zemljama postoje tečajevi bontona, dostupni i na internetu, uz određenu novčanu naknadu.

Akademski bonton uredi

Akademski bonton podrazumijeva skup (ne)pisanih norma uvriježenih u akademskoj zajednici, a usmjerenih na očekivanja pri izražavanju, u svečanostima i drugim oblicima ponašanja. Posebice je važno poznavati norme akademske čestitosti i etičnosti te pristupe akademskim raspravama, citiranjima i zaključivanjima. Najpoznatiji akademski bonton na hrvatskom jeziku je Akademski bonton autorice Jasne Horvat objavljen 2022. godine u otvorenom izdanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku.[1]

Internetski bonton uredi

Informatizacijom i širenjem Interneta stvorila se potreba za sastavljanjem nove vrste bontona, internetskog bontona ili e-bontona. Obuhvaća pravila ponašanja i komuniciranja na internetu prvenstveno, primjerice u internetskim brbljaonicama (chat), internetskim forumima, blogovima, e-pošti i tako dalje.

Izvori uredi

  1. Horvat, Jasna. Akademski Bonton. Pristupljeno 25. ožujka 2023.