Bradnopodjezični mišić

Bradnopodjezični mišić (lat. musculus geniohyoideus) je parni mišić prednjeg dijela vrata. Mišić je trokutast, a inervira ga podjezični živac (lat. nervus hypoglossus).

Ovaj okvir treba zamijeniti infookvirom {{infookvir anatomija}} (Primjeri uporabe predloška)

Polazište i hvatište

uredi

Mišić polazi s donje čeljusti (točnije s donje kvržice spine menatalis) i hvataju se na prednju stranu jezične kosti.