Breve

Breve (tal. breve - kratak)

Kratka službena isprava, osobito papinska, o stvarima manje važnim i izdana manje svečanom formom.