Brsjaci

Brsjaci (Berziti, Verziti) su bili južnoslavensko pleme koje se prvi put spominje pod imenom Verzeti ili Velegezeti u djelu Čuda sv. Dimitrije, vezano za opsadu Soluna. U 799. godini, slavenski knez Akamir zajedno s Heladicima (današnji Grci) organizira urotu protiv bizantske carice Irene. Akamir je u to doba bio neovisni slavenski plemić u oblasti Verzetija, koja se nalazila u Tesaliji. Prisutnost slavenskih plemstva u Tesaliji potvrđena je arheološkim nalazima iz 7. – 9. stoljeća, gdje je dokazana prisutnost velikog broja ranih slavenskih toponima.

Podrijetlo BrsjakaUredi

Brsjaci, kao i ostali Slaveni u Makedoniji, pripadaju južnoj slavenskoj grupi takozvanih Sklavina. Oni su jedno od osam slavenskih plemena koja naseljuju područje Makedonije: Brsjaci, Vajoniti, Dragoviti, Rinhini, Sagudati, Smoljani, i Strumjani.[1] Bavarski geograf Bavarus iz 9. stoljeća zapaža Berzite/Verzite koji su naseljavali današnja područja istočne Njemačke, zapadne Češke i jugozapadne Poljske, točnije između gradova BaucenErfurtPragKrakov.[2] U 9. stoljeću, Berziti su još postojali kao zasebni etnos u srednjoj Europi i imali su 10 gradova (Verizane ciuitates X).

BerzitiUredi

Berziti, zajedno s domorodnim makedonskim stanovništvom, su u 7. stoljeću formirali kneževinu Sklaviniju. Poznati kroničar Teofan Konfesor[3] spominje da su Berziti kao vazali plaćali porez prvo Bizantu, a od 9. stoljeća Bugarskoj.

IzvoriUredi

  1. „Историја на македонскиот народ“, Др. Блаже Ристовски.
  2. Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii, Geographus Bavarus
  3. Theophanes, ibid., p, 447,10–13