Bubonska kuga

Bubonska kuga je naziv za najčešći i najpoznatiji oblik kuge, zarazne bolesti koju izaziva bakterija Yersinia pestis. Izraz bubonska dolazi od riječi bubon za otečenu žlijezdu, a odnosi se na njen najpoznatiji simptom - otečene limfne žlijezde pod pazuhom. Često se koristi i kao sinonim za kugu, iako postoje još dva oblika iste bolesti - plućna kuga i kužna sepsa. Ako se ne liječi, izaziva smrt dvije trećine svih pacijenata u roku od 2-6 dana od izbijanja simptoma. Uzročnik bubonske kuge se smatra odgovornim za epidemiju Crne smrti koja je u 14. stoljeću izazvala smrt 30-60 % svih stanovnika Europe.

LiteraturaUredi

  • (1973). "Clinical and serological responses to plague vaccine U.S.P.". Military Medicine 138 (11): 720–722 Pristupljeno 18. siječnja 2011.
  • (1962). "Laboratory-acquired pneumonic plague". Annals of Internal Medicine 56 (5): 789–800
  • (1974). "Plague immunization. V. Indirect evidence for the efficacy of plague vaccine". Journal of Infectious Diseases 129 (supplement): S37–S40
  • (2005). "Risk of Person-to-Person Transmission of Pneumonic Plague". Clinical Infectious Diseases 40 (8): 1166–1172