Buhágana (Buhayana, Karauatána-mira), pleme ili skupina američkih Indijanaca porodice Tucanoan nastanjenih u Kolumbiji na rijekama Pirá-Paraná i Dyi–Igarape u području Vaupésa i susjednim predjelima brazilske države Amazonas.

Poznati su kao “narod puhaljki[1] a Koch-Grünberg Buhágane dijeli na nekoliko lokalnih skupina: Ömöá; Sära; Yäbá; Döä; Tsáina; Tsöloa, ne smiju se brkati s Tsölá (=Pinótsöla); Hógolotsöloa, u jednoj maloki na igarapé Yauacáca; Palänoa, na gornjoj Pirá-Paraná; i Erúlia, gornja Pirá-Paraná.[2]

Jezik buhágana pripada zapadnoj skupini porodice Tucanoan. Danas se smatra se da su dio šire skupine Macuna.


Izvori uredi

Vanjske poveznice uredi