Ciklički adenozin monofosfat

(Preusmjereno s CAMP)

Ciklički adenozin monofosfat (cAMP, ciklički AMP ili 3'-5'-ciklički adenozin monofosfat) je molekula koja djeluje kao sekundarni glasnik u važnim biološkim procesima. cAMP nastaje iz adenozin trifosfata (ATP) djelovanjem enzima adenilat ciklaza, dok razgradnju cAMP katalizira fosfodiesteraza.

cAMP

PovijestUredi

Earl Wilbur Sutherland, Jr. dobio je 1971. Nobelovu nagradu za fizilogiju ili medicinu "za otkrića vezana uz mehanizam djelovanja hormona", posebno adrenalina, putem sekundarnih glasnika (kao npr. cAMP).