Carstvo (taksonomija)

kategorija taksonomije

Carstvo (Regnum) je dugo vremena bilo najviša kategorija razvrstavanja živih organizama.

Znanost je prvobitno razdvajala živi svijet na dva carstva, životinjsko (Animalia) i biljno (Plantae). Kako je spoznaja o živom svijetu napredovala, ovim dvjema carstvima dodano je novo, zasebno carstvo bakterija. Kasnije, iz carstva biljki izdvojene su, opet kao novo, zasebno carstvo, gljive (Fungi). Zadnje su svoje zasebno carstvo dobile arhebakterije.

Genetička istraživanja u novije su vrijeme dovela do nove podjele, koja kao najvišu kategoriju uvodi domene.

Haeckel (1894)
Tri carstva
Whittaker (1959)
Pet carstava
Woese
(1977)
Šest carstava
Woese (1990)
Tri Domene
Protista Monera Eubacteria Bacteria
Archaebacteria Archaea
Protista Protista Eukarya
Plantae Fungi Fungi
Plantae Plantae
Animalia Animalia Animalia

Danas carstva postoje još samo u domeni eukariota (živa bića sa staničnom jezgrom):

U zadnje vrijeme se vrlo heterogeno carstvo protista dijeli dalje na tri carstva:

 • Archaezoa (jednostanični organizmi bez mitohondrija i Golgijevog aparata) s trihozoama, metamonadama, trihomonadama i mikrosporidama;
 • Protozoa (jednostanični organizmi bez kolagenskih ili hitinskih staničnih stijenki) s flagelatima, ciliatima, amebama i sporozoama;
 • Chromista (jednostanični organizmi koji tvore kolonije ili alge koje imaju plastide koji imaju boju) s dijatomima, smeđim i crvenim algama.

Popis carstava živog svijeta

uredi

Podaci objavljeni 2012. godine živi svijet dijele na sljedeća carstva

 1. Animalia
 2. Archaea
 3. Bacteria
 4. Chromista
 5. Fungi
 6. Plantae
 7. Protozoa
 8. Viruses