Centar za politološka istraživanja

Centar za politološka istraživanja utemeljen je 2001. godine kao prva privatna znanstvena institucija takve vrste u Republici Hrvatskoj, a na temelju vrijednosti zapadne civilizacije, s vjerom u napredak društva, posredovan znanošću, poradi razvoja politologije i ograničavanja institucionalnog monopola u području političkih znanosti u Republici Hrvatskoj, uvažavajući demokraciju, slobodu istraživanja, pluralizam, toleranciju i tržišno gospodarstvo. Ideja osnivanja datira iz 1995. godine. Društvene i druge okolnosti zapriječile su realizaciju projekta.

Centar za politološka istraživanja
Logo CPI-ja
Political Science Research Centre
Osnovan2001.
Tip:privatna znanstvenoistraživačka institucija
Ravnatelj:Anđelko Milardović
Djelatnici:5
Mjesto:Zagreb, Hrvatska
Web stranica:www.cpi.hr

Na temelju odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, prema Zakonu o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti (Narodne novine 59/96), ministar znanosti i tehnologije 12. lipnja 2001. izdao je Suglasnost da se Centar za politološka istraživanja može upisati u sudski registar radi obavljanja znanstveno istraživačke djelatnosti iz područja politologije. Centar okuplja četvero znanstvenih novaka na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa „Globalizacija politike i refleksije na hrvatsko društvo i državu 21. stoljeća (šifra projekta: 254-0000000-3418)“. Voditelj projekta, kao i cijele institucije je prof. dr. sc. Anđelko Milardović, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju pri Institutu za migracije i narodnosti. U Centru je također zaposlena i djelatnica zadužena za upravno-financijske poslove te nakladničku djelatnost. Centar se znanstveno temelji na UNESCO-ovoj paradigmi. UNESCO politologiju dijeli na političku teoriju, unutarnju politiku (politički sustavi), vanjsku politiku i međunarodne odnose te politološke discipline. Organizacijski se temelji na globalističkoj paradigmi ili internetskoj globalnoj umreženosti znanstvenika okupljenih oko problemskih projekata.

Glavni ciljevi uredi

 • Razvoj politologije
 • Razvoj metodologije i političke teorije
 • Istraživanje političkog sustava Republike Hrvatske
 • Komparativno istraživanje političkih sustava u svijetu
 • Policy analiza
 • Istraživanja u području vanjske politike i međunarodnih odnosa
 • Istraživanje globalizma i procesa globalizacije
 • Istraživanje procesa europskih integracija s osvrtom na hrvatske eurointegracije
 • Istraživanje regionalnih politika: europske, srednjoeuropske i balkanske studije
 • Istraživanje procesa tranzicije
 • Izrada politološko-dokumentacijske baze podataka

Praktična i edukacijska područja djelovanja uredi

Funkcije uredi

 • Znanstveno-razvojna
 • Strategijska
 • Primijenjena/tržišna
 • Dokumentaristička

Portal uredi

Portal CPI-ja politološki je web portal. Zamišljen je kao online vodič za nalaženje informacija i podataka iz područja politologije, srodnih društvenih znanosti i politike. To je ujedno i prvi sistematizirani znanstveni web portal u području društvenih znanosti u Hrvatskoj. U tom smislu predstavlja ima dvojaku funkciju za hrvatsku znanost, ali i internetizaciju znanosti u Hrvatskoj. Portal je namijenjen stručnoj javnosti, sveučilišnoj i akademskoj zajednici, studentima, istraživačima, novinarima, diplomatima, državnoj upravi, članovima političkih stranaka, predstavnicima civilnog društva te široj zainteresiranoj javnosti.

Na Portalu se mogu naći izvori, informacije i podatci o nizu područja iz politologije, srodnih društvenih znanosti i politike, poput globalizacije, policy analize, politologije, povijesti, sociologije, tranzicije i sličnog. Također, moguće je pristupiti i detaljnim informacijama i dokumentima o Republici Hrvatskoj, kao i ključnim institucijama Europske unije, Međunarodnog monetarnog fonda, NATO-a, Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. Sadržaj uključuje i poveznice na vanjske izvore o pridruživanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Portal postoji i u engleskoj inačici. Online knjižaraArhivirana inačica izvorne stranice od 24. ožujka 2010. (Wayback Machine) nudi tiskana i elektronička izdanja u nakladi Centra za politološka istraživanja. Sadržaj Portala podijeljen je po tematskim rubrikama (topics) koje pokrivaju područja poput civilnog društva, razvoja demokracije, euroskepticizma, fundamentalizma, korupcije, ljudskih prava, pravne države, terorizma i sličnog. Pored toga, Portal sadrži i pregled online knjižnica i medija u Hrvatskoj i svijetu te donosi aktualne vijesti iz društveno-političkog života.

Portal CPI-ja od svog pokretanja 2004. godine bilježi stalan rast broja korisnika/ulaza (prosječan godišnji rast od 30 %) te je do sada ostvario preko 2 000 000 ulaza.

Think tank uredi

Posebnu rubriku Portala CPI-japredstavlja think tankArhivirana inačica izvorne stranice od 7. siječnja 2011. (Wayback Machine)kao mjesečna usluga specijalizirane analitike političkih i društvenih zbivanja koja je slobodno dostupna. Dugoročno, ova funkcija Portala ima za cilj nuditi i individualizirane poslovne usluge savjetovanja i analitike na komercijalnoj bazi.

Forum uredi

U svrhu promicanja znanstveno-istraživačkog programa, refleksije globalizacije i tranzicije u Hrvatskoj, hrvatskih europskih integracija i konsolidacije demokracije, Centar za politološka istraživanja pokreće Forum CPI-ja kao oblik intelektualnog, dijaloškog te tolerantnog i pluralističkog djelovanja.

Zamišljen je kao intelektualno komunikacijsko okupljalište, zborište ljudi različitih svjetonazora koji su spremni uspostaviti dijalog o znanstvenim, kulturnim, religijskim, gospodarskim i političkim temama suvremenoga svijeta s osvrtom na društvo u kojem živimo. Njegov će se rad temeljiti na objektivnosti i ne izostavljanju svih izazovnih tema, poglavito onih o kojima se iz različitih razloga ne zbori ili se iste prešućuju. Kao komunikacijsko i intelektualno okupljalište, Forum CPI-ja kani prerasti u trajni oblik znanstvene, kulturne i stručne komunikacije po uzoru na neka globalna, svjetska iskustva. Trenutno je okupljeno preko 100 suradnika Foruma iz Hrvatske, regije, Europske unije, SAD-a, Irana, Argentine itd., kao što su svjetski i domaći priznati znanstvenici prof. dr. sc. Roland Axtmann (Sveučilište Swansea, UK), prof. dr. sc. Clive H. Church (Sveučilište Kent, UK), dekan FPZG-a prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila (FPZG), prof. dr. sc. Vladimira Dvořáká (Ekonomsko sveučilište Prag, Češka Rep.), prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović (FFZG), prof. dr. sc. Josip Kregar (Pravni fakultet Zagreb), prof. dr. sc. Jan–Erik Lane (Sveučilište Ženeva, Švicarska), prof. dr. sc. Roland Robertson (Sveučilište Aberdeen, UK) i prof. dr. sc. Philippe Schmitter (European University Institute, Firenca, Italija).

Znanstveni skupovi uredi

Međunarodni znanstveni skup, Dubrovnik, 22. listopada 2010.

Međunarodni znanstveni skup, Dubrovnik, 23. listopada i 24. listopada 2009.

Međunarodni znanstveni skup, Zagreb, 23. travnja 2009.

Međunarodni znanstveni skup, Dubrovnik, 17. listopada i 18. listopada 2008.

Međunarodni znanstveni skup, Zagreb, 29. svibnja 2008.

Međunarodni znanstveni skup, Dubrovnik, 12. listopada i 13. listopada 2007.

Međunarodni znanstveni skup, Zagreb, 24. svibnja 2007.

Međunarodni znanstveni skup, Zagreb, 12. travnja i 13. travnja 2007.

15. prosinca 2006., Zagreb

Međunarodni znanstveni skup, Dubrovnik, 3. studenog i 4. studenog 2006.

28. lipnja 2006., Zagreb

19. travnja 2006., Zagreb

Objavljena izdanja u okviru Foruma CPI-ja uredi

Vanjske poveznice uredi