Centurija (parcela)

Centurija je oblik starorimske zemljišne parcele. Oblika je četvorine sa stranicama od približno 710 metara.