Cestovna vozila

Cestovna vozila su vozila za prijevoz putnika i robe na kopnu ali ne po tračnicama. Za prijevoz se koriste već izgrađenim prometnicama.

Prema namjeni cestovna vozila podijeljena su na: